SLU-nyhet

SLU bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske

Publicerad: 26 juli 2017

Tonfisk och makrill med för oss exotiska namn som tongol, kawakawa och ostlig liten bonito är av stor betydelse för många utvecklingsländer i Indiska Oceanen. Via Havs- och vattenmyndighetens globala program deltar SLU-expertis i arbetet med att uppskatta fiskbeståndens storlek och ge vetenskapliga råd som kan göra detta fiske långsiktigt hållbart. Engagemanget bidrar till Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

- Fångsterna av kustnära tonfisk- och makrillarter i Indiska Oceanen har stadigt ökat sedan 1950-talet, med en toppnotering 2012. Den här trenden är sannolikt inte hållbar på längre sikt och det behövs en effektiv och vetenskapligt baserad förvaltning för att undvika överfiske, säger Massimiliano Cardinale, forskare på institutionen för akvatiska resurser och projektledare för SLU:s medverkan i det globala programmet.

HaV:s globala program, som är finansierat av SIDA, ingår i Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Genom att aktivt delta i de förvaltande organisationernas arbete bidrar man med kunskap, men medverkar också till att öka utvecklingsländernas möjligheter att påverka förvaltningen av fiskbestånden. Tonfisk och makrill är långvandrande fiskarter. Det lokala och kustnära fisket påverkas därför negativt om ett alltför intensivt fiske bedrivs på internationellt vatten av fjärrfiskande nationer. Ett av det globala programmets mål är att bidra till en rättvis fördelning av fiskemöjligheterna.

SLU:s medverkar främst i det vetenskapliga arbetet inom Kommissionen för förvaltning av tonfisk i Indiska Oceanen (IOTC) och Internationella kommissionen för bevarande av atlantisk tonfisk (ICCAT).

- Alla medlemmar IOTC:s arbetsgrupp har varit mycket tacksamma över att SLU tagit en sådan aktiv roll i arbetet. De flesta medlemmarna saknar nödvändig kompetens och erfarenhet av såväl datagranskning och beståndsuppskattningar som rådgivning, säger Massimiliano Cardinale, som har lång erfarenhet av vetenskaplig rådgivning i fiskerifrågor via sitt arbete inom ICES (Internationella Havsforskningsrådet) och STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries).

- Visst är många förvånande över att Sverige, som inte har några egentliga fiskeintressen i det här området, deltar i arbetsgruppen. Jag brukar svara att det är viktigt för oss att dela med oss av vår kunskap även internationellt. Och det har varit väldigt lärorikt även for mig själv och för vår verksamhet i Sverige och Europa, säger Massimiliano Cardinale.

Han framhåller också att dessa internationella samarbeten bidrar till Sveriges politik för global utveckling (PGU) och för Sveriges arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

- Det här är ett av många sätt för oss att bidra till det viktiga arbete som initierades under FN:s havskonferens Oceans i juni i år, och där bland annat mål nummer 14, att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt, var i fokus.


Kontaktinformation

Massimiliano Cardinale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14