SLU-nyhet

Klimatförändringarna i tropikerna kan ge fördel till växter som tappar sina löv under torrperioden

Publicerad: 14 juli 2017

Det finns inte bara regnskogar i tropikerna utan också torrskogar där tillgången på vatten varierar kraftigt under säsongen. En del träd och buskar hanterar det genom att tappa löven under torrperioden medan andra behåller löven. Men vilken strategi är mest konkurrenskraftig och hur kommer det att påverkas av klimatförändringarna? Det svarar SLU-forskaren Giulia Vico och hennes kollegor på i en artikel som nyligen publicerades i Environmental Research Letters.

Tropiska torrskogar har en torrperiod som kan vara i flera månader. En del växter tappar bladen för att spara på vattnet. Andra växter är året-runt-gröna och ”härdar ut” under den torra perioden.

För att jämföra vad som är smartast under olika förhållanden har forskarna skapat en modell där de kan jämföra hur mycket kol träden tjänar (carbon gain) under året på respektive strategi. Man kan säga att carbon gain är det som växterna har kvar och kan använda till exempel för att växa eller bilda frön när kostnaderna för respektive strategi har dragits bort. 

Alltid en kostnad

För båda strategierna innebär kostnader. De växter som tappar löven måste bygga upp nya när torrperioden är slut och dessutom missar de chansen att fotosyntetisera och binda koldioxid under en tid. Men också att anpassa sig till torkan har sina kostnader. När det är vattenbrist stänger växten klyvöppningar och via respirationen förlorar de koldioxid. Dessutom har de ofta tjockare blad som kostar mer kol att bygga upp.

Modellen bygger på grundläggande ekologi och hydrologi samt egenskaper som speglar en genomsnittlig växt med de olika strategierna.  I modellen kan man se vad som händer om längden på torrperioderna förändras eller om det totalt sett under året blir torrare.

Kan påverka funktioner i ekosystemet

Det visade sig att de arter som behöll löven har en fördel om regnsäsongen är förhållandevis lång. Men när torrperioderna blir längre eller det kommer mindre regn totalt under året var det en mer framgångsrik strategi att tappa löven.

Eftersom det blir torrare i dessa områden i framtiden enligt klimatprognoserna kan artsammansättningen förändras så att större andel av växterna tappar löven. Det kan i förlängningen ha betydelse för viktiga funktioner i ekosystemet, till exempel kan det påverka hur mycket koldioxid skogen kan binda. För växtätare kan det ha betydelse vilken typ av blad som finns i skogen.

Tropiska torrskogar är relativt outforskade och det finns inte så mycket data som kan användas för att förutsäga hur de kommer att påverkas av ett ändrat klimat. Den nya modellen är ett verktyg för att trots detta kunna göra riskutvärderingar och förutsäga hur ekosystemet i dessa områden kommer att påverkas.