SLU-nyhet

Claudia Köhler invald i EMBO

Publicerad: 03 augusti 2017

European Molecular Biology Organization (EMBO) har utsett årets nya medlemmar. Claudia Köhler, professor vid SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala, är en av de europeiska forskare som hedras för sina forskningsinsatser.

En gång om året väljer EMBO-rådet in nya medlemmar bland framstående forskare från Europa och associerade länder. De ingår nu i ett nätverk som har som målsättning att främja den europeiska forskningen inom livsvetenskaperna.

Claudia Köhlers forskning handlar om genetiska och epigenetiska mekanismer som styr fröutveckling och artbildning hos växter. Huvudintresset i hennes forskargrupp rör frövitan, den vävnad som försörjer grodden med näring, på samma sätt som moderkakan försörjer ett foster. Forskningen syftar till att klarlägga hur frövitan påverkar frötillväxt och reglering av embryoutveckling, samt hur den skapar barriärer mot korsning av växter av olika arter eller med olika antal kromosomuppsättningar. Fokus ligger på grundläggande forskningsfrågor, men gruppen strävar också efter att hitta praktiska tillämpningar.

Claudia Köhler är professor i molekylär växtcellbiologi vid SLU:s BioCentrum i Uppsala sedan oktober 2010, och hon var innan dess verksam i Zürich i Schweiz. I våras tilldelades Claudia Köhler Göran Gustafssonpriset, ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda vetenskapliga prisen bland yngre forskare i Sverige.

EMBO ger bland annat ekonomiskt stöd till forskningsprojekt och stipendier till unga forskare och påverkar aktivt forskningspolitik. Dessutom ger EMBO ut fyra vetenskapliga tidskrifter. Organisationen grundades 1964 och har i dag mer än 1 700 framstående forskare som medlemmar.

Beskedet om de nya medlemmarna kom i mitten av juni, men det formella välkomnandet kommer att äga rum vid ett medlemsmöte i Heidelberg i oktober.

Mer information om Claudia Köhlers forskning

Claudia Köhlers laboratorium
http://kohlerlab.se/