SLU-nyhet

Nya arter på EU:s ”svarta lista”

Publicerad: 28 augusti 2017
impatiens_grandulifera_1 Tomas Gorner.jpg

I juli togs beslut om att utöka listan på invasiva arter som EU länderna inför restriktioner för och åtgärder mot.

Den uppdaterade EU-listan över invasiva främmande arter träder i kraft i augusti. Denna lista innehåller 12 nya arter som har listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU-förordningen 1143/2014
om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. När den uppdaterade listan har trätt ikraft, blir det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla levande exemplar av de 12 nya arterna som listas.

Två av dessa, jätteloka och jättebalsamin, kan du läsa mera om i rapporten ”Invasiva arter i infrastruktur” CBM skriftserie 98.

De nya arterna på listan är:

Fåglar:
Alopochen aegyptiacus - Nilgås

Växer:
Alternanthera philoxeroides – Kärlväxt som saknar svenskt namn
Asclepias syriaca – Sidenört
Elodea nuttallii – Smal vattenpest
Gunnera tinctoria – Röd jättegunnera
Heracleum mantegazzianum – Jätteloka
Impatiens glandulifera – Jättebalsamin
Microstegium vimineum – Ett gräs som saknar svenskt namn
Myriophyllum heterophyllum – Kamslinga
Pennisetum setaceum – Fjäderborstgräs 

Däggdjur:
Nyctereutes procyonoides – Mårdhund
Ondatra zibethicus – Bisam

Läs beslutet här

Se tidigare beslut och tidigare listade arter här


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se