SLU-nyhet

Svenska Djurskyddsföreningen satsar en halv miljon på frågan om hur svenska djurskyddsföreskrifter har förändrats

Publicerad: 12 september 2017

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har erhållit 500 000 kronor för att utreda frågan om svenska djurskyddsföreskrifter har förändrats till djurens fördel.

Studien kommer att följa upp de ändringar i föreskrifterna som skett sedan 1988 års djurskyddslagstiftning infördes i Sverige, samt vilka förändringar som skett i EU och Norge under samma period.

Projektet förväntas bl.a. ge svar på om föreskriftförändringarna är vetenskapligt grundade, om kraven på förenklingar i föreskrifterna har medfört några förändringar ur djurskyddssynpunkt, samt ge en bild av förhållandet mellan näringsintressen och djurskydd. Projektet ska ge också vid handen vad ändringarna i svenska föreskrifter betyder för djurskyddet och djurvälfärden för olika djurslag i Sverige.

Projektet kommer att pågå under ett år och utmynna i en rapport till regeringen och myndigheter.

Kontakt och mer information

Margareta Stéen, SCAW, VH-fakulteten, SLU
Telefon: 018-67 16 13
e-post: margareta.steen@slu.se
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW).

Christine Jakobsson, VH-fakulteten, SLU
Telefon: 018-67 16 82
Christine.jakobsson@slu.se

Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen
Telefon: 08-783 03 68
Lillemor@djurskydd.se


Kontaktinformation

Margareta Stéen, docent
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU
margareta.steen@slu.se, 018-67 16 13, 0730-82 44 49