SLU-nyhet

Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Publicerad: 27 september 2017
insect-biome-atlas.jpg

Nu startar Naturhistoriska riksmuseet ett nytt forskningsprojekt för att kartlägga Sveriges insekter och dessutom de mikroskopiska djuren som lever på och i insekterna. Det sker i samarbete med bland annat SLU.

Resultatet av denna forskning blir en guldgruva för forskare som studerar samband och mångfald i svenska ekosystem. Insekter spelar nämligen nyckelroller i de flesta ekosystem och står för en stor del av den biologiska mångfalden.

- Vi kommer att använda den senaste tekniken som läser DNA från massor av arter samtidigt, säger professor Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet.

Samtidigt som de svenska insekterna kartläggs ska samma sak göras på Madagaskar. Att jämföra dessa två länders helt olika natur kommer att ge kunskaper om hur arter samspelar i ett ekosystem, mikroorganismernas roll i livsmedelsförsörjning och om hälsofrågor.

Tomas Roslin, professor i insektsekologi på SLU, är en av de forskare som är inblandade i projektet.

Samarbetspartners och finansiär

Forskningen ska ledas av Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. Ett omfattande bidrag på 31 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör det nya projektet möjligt.

Läs mer

Information om Insect Biome Atlas

Om projektet i Naturmorgon

Följ Insect Biome Atlas på Twitter https://twitter.com/AllaInsekter


Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383