SLU-nyhet

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Publicerad: 13 september 2017

Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens budgetproposition byggas upp fram till 2020, och sedan permanentas.

SLU:s vision är att det här ska bli ett dynamiskt nav för forskning, teknikutveckling och grönt företagande. Genom att samla intressenter från universitet, näringsliv och offentlig sektor i ett kompetenscentrum skapas förutsättningar för samverkan genom hela kedjan, från utveckling till demonstration och marknadsintroduktion av nya bioråvaror.

– SLU har forskning i världsklass inom växtbiologi och den här satsningen ger förutsättningar att skapa ännu mer konkret samhällsnytta av den forskning som bedrivs vid universitetet. Arbetet med växtförädling är en avgörande faktor för att skapa en hållbar framtid för Sverige och världen, säger Peter Högberg, rektor vid SLU.

– Vi är mycket glada över att regeringen satsar på detta och att satsningen är långsiktig. Det ger möjlighet att vidareutveckla vårt utmärkta samarbete med Lantmännen, LRF, Region Skåne och andra aktörer som bidrar till en stark svensk växtförädling, fortsätter Peter Högberg.

Kompetenscentrumet ska drivas av Sveriges lantbruksuniversitet och regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att det tilldelas 20 miljoner kronor under 2018, 30 miljoner kronor 2019 och 40 miljoner kronor 2020, för att sedan permanentas.

Satsningen är en del av regeringens livsmedelsstrategi och samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Pressmeddelande från regeringskansliet
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/nya-vaxtsorter-for-ett-forandrat-klimat/