SLU-nyhet

Miljoner till klövviltsforskning

Publicerad: 31 januari 2018
Älg. Foto: Beautiful Sweden

Forskningsprojektet "Beyond moose" tilldelas flera miljoner kronor ur Viltvårdsfonden när projektet går in i sin avslutande 3-årsfas.

Flera klövviltsarter har ökat snabbt i antal och utbredning i södra, mellersta och delar av norra Sverige de senaste decennierna. Idag samexisterar ofta 5–6 klövviltsarter där tidigare bara 1–2 arter förekom. Hur klövviltsarter samverkar inom flerartssystemen i relation till viltförvaltning och annan markanvändning (jordbruk och skogsbruk) är centralt i detta sexåriga projekt som nu går in i sin andra treårsperiod.

Projektet leds av Joris Cromsigt vid institutionen för vilt, fisk och miljö.

Läs mer om projektet. 

Flera andra projekt vid SLU har också erhållit medel ur viltvårdsfonden:

Utfodring - konsekvenser för jordbruk och ekosystem, Petter Kjellander, Grimsö forskningsstation

Skandinavisk varg – konnektivitet, populationstrend och ekosystemeffekter, Håkan Sand, Grimsö forskningsstation

Rödrävens ekologi i kulturlandskapet, Göran Spong, VFM

Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle, Erica Von Essen, Stad och land

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se