SLU-nyhet

Goodla – lättillgängliga filmer för lantbrukare och naturbruksgymnasier

Publicerad: 23 januari 2018

Goodla är en ny webb som samlar lättillgänglig kunskap på film för miljöåtgärder inom jordbruket. Projektet riktar sig särskilt till lantbrukare som vill ha all information samlad på en plats och elever på naturbruksgymnasier.

Projektet Goodla har finansierats av Formas och utförts av SLU och LRF. Syftet är att motivera och inspirera till arbetet med miljöförbättrande åtgärder med ett material som grundar sig på de senaste årens omfattande forskning och utveckling.

Kunskap om miljöåtgärder inom jordbruket

Goodla samlar lättillgänglig kunskap på film inom fem centrala ämnesområden för miljöåtgärder inom jordbruket:

  1. övergödning,  
  2. klimat,
  3. biologisk mångfald,
  4. försurning och
  5. gifter i miljön.

– Det finns redan mycket och bra informationsmaterial inom de här områden, men det är ofta utspritt på många olika ställen. För en lantbrukare som har alla miljöaspekter att beakta i sin vardag kan det därför underlätta att hitta information samlat, säger Helena Aronsson som är samverkanslektor i växtnäringshushållning på SLU.

Filmer med lärarhandledningar och övningar 

Vissa filmer är nyproducerade, andra har producerats tidigare av Jordbruksverket och Greppa Näringen eller av andra och länkas till för att undvika dubbelarbete.

– Filmerna riktar sig till både till aktiva lantbrukare och till blivande lantbrukare som läser på någon av landets naturbruksgymnasier. För lärare som använder filmerna i undervisning finns lärarhandledning, förslag på bilder att använda, övningar att göra och fördjupningstips, säger Markus Hoffmann på LRF.

Ett exempel på film kan ses nedan:

Blommande fältkanter

Filmen handlar om att skapa blommande remsor längs fältkanter och i fält. Blommande fältkanter främjar artrikedomen i jordbrukslandskapet, och har också direkt nytta för odlingen.

För filmen Blommande fältkanter tackar vi Projektet Mångfald på slätten och Odling i Balans.

Logotyp för odling i balans, illustration.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44