SLU-nyhet

SLU-professor får Vattenpriset

Publicerad: 30 januari 2018

Professor em Håkan Jönsson, SLU tilldelas Vattenpriset 2018. Priset delas ut av Föreningen Vatten.

Håkan Jönsson har lett arbetet med forskning och undervisning på SLU inom kretsloppsteknik, näringsåtervinning från avloppsvatten och matavfall sedan 1993. Hösten 2017 hölls ett avskedsseminarium för honom på SLU i samband med att han pensionerades.

– Aldrig under mina snart tio år i Föreningen Vattens styrelse har så många tunga nomineringar inkommit för en specifik person. Flertalet universitet, organisationer och enskilda i branschen har visat sitt starka stöd till denne pristagare, skriver föreningens ordförande Marta Ahlquist-Juhlén  i en kommentar.

Vattenpriset delas ut till en person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, Sweco AB och Xylem. Priset delas ut i samband med Föreningen Vattens årsmöte den 14 mars.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se