SLU-nyhet

"Mink utan vatten som en fisk på land?"

Publicerad: 25 januari 2018

Forskningen har tydligt belagt att burhållna minkar uppvisar låg välfärd, till exempel i form av beteendestereotypier, och inte kan utföra naturliga beteenden. Men, i samband med en sådan översyn vi vill härmed vill lyfta fram en central fråga: är simning ett grundläggande eller ett inlärt behov hos mink?

Det skriver fyra forskare, bl a Helena Röcklinsberg och Bo Algers, SLU i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. ”Om det är det förra, behöver hållningen av mink erbjuda vatten att simma i, för att uppfylla lagens krav på att erbjuda möjlighet att bete sig naturligt”, skriver de.

”Det råder inget tvivel om att det finns pengar i pälsproduktionen, men det är heller inget tvivel om att det är djuren som riskerar att betala det högsta priset. I ett samhälle där vi berömmer oss av att ha en rimlig relation mellan vinster för oss och kostnader för djuren inom produktionen, är det lämpligt att inta viss försiktighet i förhållande till den belastning som djuren utsätts för. Frågan är således om vi på ett för tunt vetenskapligt underlag och utifrån en snäv förståelse av vad det goda djurlivet är, valt att tillgodose producenterna i stället för djuren. Och, om vi egentligen kan stå upp för det, utifrån ett etiskt perspektiv”, avslutar de artikeln.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se