SLU-nyhet

Ny avhandling visar på påverkan från den invasiva arten vattenpest

Publicerad: 17 januari 2018
front_K.Tattersdill_1x1.jpg

I en ny avhandling visar Kristina Tattersdill att vattenpest, trots att växtarten introducerades i Sverige för över 100 år sedan, fortfarande påverkar svenska sjöar.

Främmande invasiva arter är ett stort problem i många akvatiska ekosystem. Ett exempel på en sådan art är vattenväxten vattenpest (Elodea canadensis), som funnits i Sverige i över 100 år, men fortfarande sprids till nya vatten.

Genom att studera tre sjöar med vattenpest och tre utan kunde Kristina Tattersdill konstatera att vattenpest har en konkurrensfördel eftersom den börjar växa tidigare på våren jämfört med inhemska vattenväxter. Hon såg också att sjöarna med vattenpest hade annorlunda artsammansättning (vattenväxter och insektslarver), jämfört med sjöarna utan Dessutom skiljde sig ekosystemfunktioner åt mellan sjöar med och utan den invasiva vattenväxten. Exempelvis gick nedbrytningen av löv snabbare i sjöar med vattenpest.

Att vattenpest påverkar ekosystemen i de sjöar där arten etablerats, samtidigt som den fortfarande sprids norrut i Sverige, innebär att det finns ett behov av att inkludera vattenpest och andra invasiva vattenväxter i förvaltingen av svenska sjöar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se