SLU-nyhet

Organisk gödsling i krukodlade kulturer

Publicerad: 11 januari 2018
LTV-fakta 2017-38.jpg

Det finns en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. Producenter av ekologiskt producerade krukodlade kryddväxter, prydnadsväxter och grönsaksplantor har stora odlingsutmaningar för att uppnå god kvalitet. Den stora utmaningen ligger i näringstillförseln och tidigare erfarenheter har varit blandade. I ett pilotprojekt finansierat av Tillväxt Trädgård undersöktes kvävetillgängligheten från olika organiska gödselmedel i krukodlade kulturer.

I försöket odlades basilika och pelargon och tre olika behandlingar ingick; två med organisk gödsling och en kontrollbehandling med mineralisk långsamverkande gödsling. En av slutsatserna var att för korta kulturtider, upp till 7-8 veckor, med växter som startas som sticklingar kan man tillföra all näring redan från starten. För kulturer som sås, bör blodmjöl och andra gödselmedel där kvävet snabbt blir frigivet undvikas eftersom höga halter av ammonium vid kulturstart kan leda till problem med groning och rotning.

Läs mer i faktablad nr 2017:38 från LTV fakulteten, Organisk gödsling i krukodlade kulturer, Författare är Karl-Johan Bergstrand SLU Alnarp, och Klara Löfkvist, RISE, Lund.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se