SLU-nyhet

Utvärdering och selektion i donerade potatislinjer

Publicerad: 31 januari 2018
495.jpg

Vid Institutionen för växtförädling vid SLU i Alnarp bedrivs ett växtförädlingsprogram med syftet att ta fram nya svenska matpotatissorter. Normalt tas förädlingsmaterialet fram genom eget hybridiseringsarbete men år 2010 mottogs en privat donation på drygt 200 förädlingslinjer av potatis.

De donerade förädlingslinjerna uppförökades under ett antal år och utvärderades parallellt med det ordinarie förädlingsarbetet. Sex linjer från det donerade materialet selekterades ut och gjordes tillgängliga för sortlansering varvid två linjer har valts ut av en aktör på svensk marknad för potatisutsäde.

I ett faktablad från SLU i Alnarp beskrivs hur arbetet framskridit med de donerade potatislinjerna. Sammanfattningsvis har drygt fem års urvalsarbete mynnat ut i sex linjer varav en del är lämpade för chipsfritering medan andra fungerar bra som matpotatis i kategorin sommarpotatis.

Läs mer i faktabladet från LTV-fakulteten 2017:26, Utvärdering och selektion i donerade potatislinjer. Författare är Ulrika Carlson-Nilsson och Fredrik Reslow, SLU Alnarp.


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se