SLU-nyhet

”Ät mindre av kött och mer ärtor och bönor”

Publicerad: 13 oktober 2018

”Den svenska genomsnittskosten innehåller för lite frukt och grönt och många äter ohälsosamt mycket rött kött. Livsmedelssektorn står i dag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det är tid att agera. Vi föreslår att ett mål införs: köttkonsumtionen minskar med hälften och konsumtionen av svenska ärtor och bönor ökar.”

Det skriver fem forskare, däribland Georg Carlsson, Elin Röös och Pernilla Tidåker från SLU på DN Debatt.

”Framför allt krävs ett större intresse för baljväxter från fler konsumenter. Med ökande efterfrågan och större betalningsvilja för svenskodlade ärtor, linser och bönor kan fler lantbrukare odla dessa värdefulla grödor och dra nytta av deras kvävetillskott och diversifiering i växtodlingen”, heter det bl a i artikeln.

https://www.dn.se/debatt/at-halften-sa-mycket-kott-och-mer-artor-och-bonor/

Elin Röös har även intervjuats i TV4 Nyheterna om forskarnas förslag att halvera köttätandet. För att klimatmålen ska nås förklarar hon att vi både måste effektivisera matproduktionen på ett hållbart sätt genom teknisk utveckling, minska matsvinnet och ändra våra matvanor för att lyckas.

- Att halvera köttätandet är ett rimligt krav och får ses som ett första steg, förklarar hon. Män konsumerar dubbelt så mycket kött som kvinnor och är man en högnivåkonsument bör man minska konsumtionen både av miljöskäl och hälsoskäl.

Röös poängterar hur klimatmålen kan nås utan att nödvändigtvis drabba svenska köttproducenter, genom att först och främst byta ut det importerade köttet och införa politiska styrmedel.

Hennes tre råd för att enskilda ska minska sin klimatpåverkan är att minska köttätandet, undvika flygresor på semestern och minska bilåkande med fordon som använder fossila bränslen.

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/forskare-halvera-k%C3%B6tt%C3%A4tandet-ett-rimligt-krav-11794620


Kontaktinformation