SLU-nyhet

Formas gör ny utlysning kring extremväder

Publicerad: 22 oktober 2018

Klimatförändringar innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket även ger upphov till svårhanterliga samhällsstörningar. Mot bakgrund av detta och den gångna sommarens extrema väderhändelser både i Sverige och utomlands, planerar Formas en utlysning som ger ett antal projekt möjlighet att sjösättas under de nästkommande åren. Utlysningen öppnar preliminärt den 12 oktober.

Frågeställningarna inom temat berör en lång rad samhällsaktörer och har många hållbarhetsaspekter. Exempel på relevanta ämnen är sådana som på olika sätt berör förebyggande åtgärder, samhällets krishanteringsförmåga, försörjningstrygghet, skydd av naturmiljöer, biodiversitetsfrågor m.m.

Givet att extremväder och klimatrelaterade naturkatastrofer är genomgripande händelser som kan förstås utifrån många olika perspektiv, strävar Formas efter att få in en bredd av ansökningar från olika vetenskapliga discipliner och fält. Tvärvetenskapliga ansatser uppmuntras.

Utlysning till forskning om extremväder kommer att möjliggöra ett antal fleråriga forskningsprojekt. Satsningen uppgår till sammanlagt 15 miljoner kronor, fördelat över tre år. Ansökningarna planeras ha snabb beredning med hänvisning till ämnets angelägenhet.

Läs mer om utlysningen på Formas webb.