SLU-nyhet

Forskare utmanar universitetens klimatarbete i debattartikel

Publicerad: 29 oktober 2018

18 forskare uppmanar idag de åtta lärosäten de verkar vid att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år. Uppmaningen framförs i DN Debatt, och bland undertecknarna finns tre forskare knutna till SLU.

I artikeln skriver forskarna att universiteten på detta sätt kan "ta konsekvenserna av den vetenskapliga kunskap de själva producerar och finansierar och gå före i den omställning av hela samhället som måste börja omgående. På samma gång demonstrerar universiteten i praktiken vad det innebär att ta vetenskaplig kunskap på allvar."

Minskningen av utsläppen behöver enligt artikeln innebära en översyn av följande områden: resor, mat, bilpendling, energianvändning och kapitalplacering.

Bland undertecknarna finns Elin Röös, forskare i miljösystemanalys (SLU), Josefin Wangel, forskare och föreståndare för Center for Environment and Development Studies (SLU och Uppsala universitet) samt Erik Westholm, professor emeritus (SLU).

Länk till artikeln
https://www.dn.se/debatt/universiteten-maste-sjalva-borja-klimatomstallningen/

(Uppdatering av nyheten 181102)
Om vår direkta och indirekta miljöpåverkan
- rektor Peter Högberg skriver om universitetets klimatarbete i SLU:s rektorsblogg

Relaterade sidor:


Kontaktinformation