SLU-nyhet

Sverige och SLU värd för IUFROs världskongress

Publicerad: 10 oktober 2018
F Ingemarson K Hornay P Högberg liggande.jpg

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sverige vann värdskapet för den skogliga världskongressen IUFRO 2024, meddelar den svenska delegationen från Oregon i USA.

Framtidsanalyser och skogliga innovationer är temat för IUFRO:s världskongress 2024. Kongressen kommer att hållas på Stockholmsmässan med exkursioner i Sverige, övriga Norden och Baltikum.

IUFRO är en sedan länge en etablerad världsomspännande organisation för aktörer inom skoglig forskning. Vart femte år arrangeras kongressen, med mycket stor räckvidd inom skogliga, landskaps- och miljöfrågor. Finalister var denna gång Stockholm, Paris och Moskva.

Värdskapet för kongressen flyttar mellan olika världsdelar och samlar omkring 5 000 delegater från näringsliv, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer. Ministrar, politiker och journalister deltar. Sverige har vid ett tillfälle tidigare varit värd för IUFRO:s världskongress, för snart hundra år sedan, 1929.

– IUFRO har i tuff konkurrens utsett Stockholm som värd för IUFRO:s världskongress 2024, vilket är en vinstlott för hela Europa, Norden och Sverige, säger projektledaren Fredrik Ingemarson.

Nordiskt och baltiskt samarbete

– Sverige och Stockholm är väl positionerade för att stå som värd, tillsammans med våra grann­länder. Bakom utnämningen ligger ett framgångsrikt samarbete mellan den svenska, nordiska och baltiska skogssektorn. Grannländerna deltar i form av exkursionsvärdar, samtidigt som det Nordiska ministerrådet stödjer värdskapet, säger Fredrik Ingemarson.

Det nordiska perspektivet på skogsbruk kommer att bli internationellt uppmärksammat i relation till andra perspektiv på skogsbruk och skogshushållning. Den svenska skogssektorn får också möjlighet att öka förståelsen för internationella processer och den snabba globala utvecklingen inom bl a produkter, genetik, brandförvaltning, klimat­åtaganden, miljöanalys, urbanisering, certi­fiering, samt ägande- och brukandefrågor av naturresurserna.

– Sverige och SLU har i dag skogsforskning av yttersta världsklass. Ett svenskt värdskap för IUFRO:s världskongress 2024 ökar möjligheterna att utveckla den svenska skogssektorn, forskningen och utbildningen inom skogs- och miljöfrågor i enlighet med framtidens krav, säger SLU:s rektor Peter Högberg.

Kontakt: Fredrik Ingemarson, tel 070-290 8519, fredrik.ingemarson@slu.se

Mer information med nyheter och filmer:www.slu.se/iufro2024


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se