SLU-nyhet

Många vinklar på vildsvinens expansion vid forskarmöte i Prag

Publicerad: 31 oktober 2018

Runt om i Europa leder vildsvinens snabba expansion till intressekonflikter av olika slag. Häromveckan samlades vildsvinsforskare från en rad samhälls- och naturvetenskapliga discipliner för att diskutera vildsvinets ställning i Europa idag och i framtiden.

Vildsvinen förökar sig snabbt i stora delar av världen, och överallt uppstår intressekonflikter och oro kring spridning av zoonotiska sjukdomar. I Europa talas det t.ex. om att bygga stängsel mellan medlemsländer för att hindra spridningen av afrikansk svinpest. Klimatförändringar och växande problem med matade och alltmer orädda vildsvin i utkanten av storstäder såsom Barcelona skapar ytterligare utmaningar och osäkerhet kring vildsvinets framtida samexistens med människan.

Den 16–17 oktober hölls ett internationellt, interdisciplinärt symposium, "Porcine Futures", om det senaste inom vildsvinforskningen. Syftet var att kartlägga de praktiska och konceptuella utmaningar som samexistens med vildsvin kan leda till. Tjugotvå forskare från femton länder bjöd under två dagar på forskningsperspektiv från områden såsom kulturantropologi, sociologi, geografi, ekologi, biologi och veterinärmedicin. Vildsvinet skulle förstås som en produkt av både natur- och kulturhistoria.

Ansvariga för symposiet var the French Research Center in Humanities and Social Sciences (CEFRES) i Prag, och deras forskningsprojekt "Bewildering Boar", samt Erica von Essen, som är forskare i miljökommunikation vid SLU:s institution för stad och land. Svenska Jägareförbundet bidrog till finansieringen.

von Essen presenterade forskning kring hur vildsvin och deras välfärd kan komma att bli ett slagfält mellan två olika jaktriktningar: förvaltning och sport. Här blir vildsvinsjakt både en nödvändig nytta och en nöjesresurs, med olika etiska förhållningssätt till de djur som fälls.

Åsa Fahlman, veterinär och docent vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) på SLU presenterade en ny utvärdering av välfärdsaspekter på fällfångst av vildsvin. Hennes slutsats är att godkännandet av fällor måste bygga på utvärderingar som beaktar fler perspektiv på lidande än enbart patologiska, däribland fysiologiska och etologiska. Lara Tickle, som inom kort påbörjar sin doktorandtjänst om förändringar i jaktetik, med projektledare Erica von Essen, deltog också i symposiet.

Gruppfoto från symposiet i Prag. Foto: Åsa Fahlman, CBM/SLU

Kontaktperson

Erica von Essen, postdoktor
Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 19 89, erica.von.essen@slu.se
https://www.slu.se/cv/erica-von-essen/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se