SLU-nyhet

Med hållbara landskap i fokus

Publicerad: 16 oktober 2018
karin_epi.jpg

Landskapet är den främsta skådeplatsen för konsekvenserna av en rad olika åtgärder på olika nivåer. Det gör forskning på hållbara landskap extra viktig menar Karin Öhman som i somras under hård konkurrens utnämndes till professor i skoglig planering. SHa satte sig ned för att ta del av hennes syn på ämnet och Heurekas framtid.

Det är i landskapet som konsekvenserna för olika ekosystemtjänster, skötsel- och skogspolitiska åtgärder blir tydliga. Det gör det extra viktigt att fortsätta utveckla forskningen kring hållbara landskap så den kan gagna alla typer av landskapsutvecklare som exempelvis enskilda markägare, stora skogsbolag och länsstyrelser. I detta arbete är Heureka ett ovärderligt verktyg menar Karin, "Mig veterligen finns inget annat lika avancerat verktyg som kombinerar metoder för simulering, optimering och flermålsanalys i ett och samma system."

Trycket på vad skogen ska leverera ekonomiskt, ekologiskt och socialt ökar och leder till komplexa beslutssituationer där ämnet skoglig planering i ännu större utsträckning behöver erbjuda verktyg och modeller för att underlätta planeringen. För att möta behovet behöver forskargruppen växa och inom kort kommer två doktorandtjänster att lysas ut. Den ena doktorandtjänsten rör hur kvaliteten av skogliga data påverkar planeringsprocesser samt hur osäkerhet kan hanteras, ett område där SHa:s Tomas Lämås blir ansvarig. Den andra rör planeringsmodeller som kan minimera de förväntade negativa effekterna av klimatförändringar, t.ex. ökad risk för brand och storm, med Karin som ansvarig. Karin tror på gruppens kraft och den generositet med tid och idéer som redan finns, "Jag hoppas att gruppen kan fortsätta i samma anda och utvecklas tillsammans för det är där vi är starka."

Karins intresse att kombinera ekonomi och ekologi har varit en röd tråd genom livet och var vad som från början förde henne till jägmästarlinjen och efterföljande forskningskarriär. SHa känner henne väl för hennes tidigare arbete i ledningsgruppen och arbetet med PlanEval där flera intressenters värderingar och preferenser viktas för att finna alternativ som är attraktiva för många. Att lämna SHa för att fokusera på det övergripande ämnet var ett naturligt men föga enkelt val berättar Karin, "Mötena i SHa:s ledningsgrupp har varit roliga och stimulerande, så det var med sorg i hjärtat jag insåg att ni nu har möten utan mig." Helt försvinner dock inte Karin. I den nya rollen kliver hon in i SHa:s styrgrupp och trots att Heureka åtnjuter en unik position internationellt menar Karin att luta sig tillbaka inte är ett alternativ. Exempelvis blir FN:s globala mål för hållbar utveckling allt mer viktiga både ur ett internationellt och nationellt perspektiv så fler metoder behöver utrönas, utredas och implementeras för att hålla Heureka aktuellt. "Modeller och teser behöver kunna skrivas fram och testas, tiden att vänta på vad landskapen berättar om hundra år finns inte, vi har helt enkelt inte den lyxen."


Kontaktinformation
Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se