SLU-nyhet

Promotionshögtiden 2018

Publicerad: 08 oktober 2018

Lördagen den 6 oktober var det åter dags för promotion vid SLU. Diplom, ringar, lagerkransar och hattar delades i år ut till fyra jubeldoktorer, sex hedersdoktorer och 53 färska doktorer vid SLU:s fyra fakulteter. Dessutom uppmärksammades mottagare av årets förtjänstmedaljer, pedagogiska pris och Rektor Mårten Carlssons pris.

Promotionen är SLU:s största årliga fest. Högtiden var – såsom förväntat – högtidlig med processioner, pampig musik och högtidsdräkter.

Rektor Peter Högberg inledde sitt välkomsttal med att slå fast att SLU är ett stolt, ungt lantbruks- och miljöuniversitet av hög internationell klass, och gav exempel på hur väl universitetet hävdar sig i olika internationella rankningar. Han berättade också om den nyss genomförda utvärderingen Kvalitet och nytta 2018, som med hjälp av internationell och nationell expertis ger vår forskning och samverkan med det omgivande samhället omdömen i spannet mellan Good och Excellent. I talet lyfte han också SLU:s fortlöpande miljöanalys, och den starkt ökade kapacitet för marina studier som det nya forsknings- och undersökningsfartyget Svea kommer att innebära efter leveransen nästa år.

I årets högtidstal (Utan regn ingen mat – men varför handlar det så mycket om korna?) knöt professor Sigrid Agenäs an till sommarens varma och torra väder. Hon frågade sig bland annat varför årets missväxt ofta bara beskrivs som en kris för Sveriges lantbrukare, trots att ett stort bortfall i livsmedelsproduktionen borde vara en angelägenhet för hela befolkningen.

Jubeldoktorer, hedersdoktorer och nya doktorer promoverades fakultetsvis. Därefter uppmärksammades mottagarna av olika priser och utmärkelser.

SLU:s individuella pedagogiska pris delades ut till professor Marie Bengtsson, medan lagpriset gick till styrgruppen för Plog-projektet (pedagogik, lärande och generella kompetenser).

Innan processionen tågade ut från aulan uppmärksammades också mottagarna av Rektor Mårten Carlssons pris och SLU:s förtjänstmedaljer. Den efterföljande balen ägde rum på Uppsala slott.

Ett fylligare reportage med fler bilder kommer i nästa nummer av Resurs.

Mer information

Hedersdoktorer 2018 (webbsida som presenterar hedersdoktorerna)

Promotion 2018 – en presentation, pdf

Rektors hälsningsanförande inledde promotionshögtiden. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Veterinärmedicine jubeldoktor Bertil Järplid var en av fyra jubeldoktorer. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Årets nya hedersdoktorer: Eleanor Milner Gulland, Cathy Carlson, Anders Wall, Heidi Andersson, Vera Bitsch och Louise Fortmann. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Javier Segura, Elisabeth Wallin och Kerstin Varenius - tre av de nypromoverade doktorerna vid fakulteten för skogsvetenskap. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Marie Bengtsson tog emot det individuella pedagogiska priset. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Lillemor Lyrén tog emot årets pedagogiska lagpris, som representant för styrgruppen för "PLOG-projektet". Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Jan Larsson tog emot Rektor Mårten Carlssons pris. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Mottagarna av årets förtjänstmedaljer: Anna Wallenbeck, Ulf Gärdenfors och Barbara Ekbom Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Middagen intogs som traditionen bjuder i Rikssalen vid Uppsala slott och följdes av dans till storbandet Palladium. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Kontaktinformation

Jenny Sälgeback, akademiintendent
Ledningskansliet, SLU
jenny.salgeback@slu.se, 018 67 10 74,  070-676 65 96