SLU-nyhet

Sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper

Publicerad: 31 oktober 2018

Under 2017 genomfördes ett fältförsök på Norra Åsum, med fokus på olika sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper när de odlades i renbestånd och i samodling med luddvicker. I en projektrapport redovisas resultaten ur detta fältförsök.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur multifunktionella sommarmellangrödor kan integreras i växtföljder inom jordbruk och trädgård, för att på så sätt förbättra ogräskontrollen och odlingssystemets hållbarhet samt översiktligt undersöka dess ekonomi. Målet med fältförsöket var att utvärdera flera sommarmellangrödors etableringsförmåga både i renbestånd (bovete, facelia/honungsört, hampa och oljerättika) och i samodling med luddvicker, när de etableras i början av juli, dess ogräsbekämpande egenskaper och översiktligt dess biomassaproduktion och odlingsekonomi.

Ett viktigt resultat från försöket är att fröogräsen på försöksfältet kunde kontrolleras på ett effektivt sätt av mellangrödorna (bovete, facelia, hampa och oljerättika) när de såddes i början av juli, och då förfrukten var vårkorn skördad som helsäd. Effekten mot fröogräsen förstärktas betydligt om de samodlas med luddvicker och är ogödslade.

Dessa positiva erfarenheter rörande sommarmellangrödornas möjlighet till ogräskontroll, kan tillämpas i praktiken redan under 2018 på ekofokusarealer, eftersom Jordbruksverkets regler föreskriver att minst två mellangrödor enligt Jordbruksverkets lista.

Läs hela rapporten här.

Författare:

David Hansson, Thomas Prade, Linda Tufvesson och Sven-Erik Svensson
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se