SLU-nyhet

Undervattensrobot letar DNA-spår efter fisk i havet

Publicerad: 24 oktober 2018
Undervattens_dna_Aqua_w.jpg

SLU Aqua deltar tillsammans med forskare vid danska DTU Aqua i ett projekt för att utveckla metoder som kan ”sniffa” reda på fisk i havet. I projektet testas världens första undervattenslaboratorium som dagligen letar efter eDNA efter bland annat tonfisk och makrill i Skagerraks och Kattegatts kustvatten.

Roboten innehåller en ESP (Environmental Sample Processor). Den suger in och filtrerar vattnet och extraherar DNA-spår från de organismer som befunnit sig i det omgivande vattnet.

- På det sättet kan vi få en reda på om en viss fiskart varit i närheten av mätinstrumentet. Just nu är vi främst intresserade av att på det här sättet sniffa efter tonfisk och tonfiskarnas byten, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Roboten är utsatt och befinner sig på 15 meters djup, och ungefär fem kilometer utanför kusten.

Arbetet med att spåra eDNA med ESP är ett samarbete mellan DTU Aqua, DHI Group och SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet och stöds bland annat av Aage V Jensen fond.

DTU Aquas nyhet om projektet: Robot sporer eDNA fra fisk på havets bund

Fakta:
Det här är eDNA
  • eDNA kommer från engelskans "environmental DNA", och kan översättas till "miljö-DNA"

  • Begreppet eDNA beskriver den cocktail av olika organismers genetiska material som till exempel flyter omkring i vatten. Med hjälp av det eDNA går det att spåra vilka arter av fisk som befinner sig i ett visst område.

Kontaktinformation

Andreas Sundelöf, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, andreas.sundelof@slu.se ,
010-478 40 69      

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se