SLU-nyhet

VIVA-plan erhåller finansiering av Formas om 7,9 miljoner kronor

Publicerad: 10 oktober 2018

Formas forskarråd har, inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor. En av de beviljade ansökningarna, som stöttades av SLU Urban Futures, skickades in av Christopher Raymond, SLU.

Vi bad Christopher skriva några rader om forskningsprojektet ”Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa”, även kallad VIVA-PLAN:

 

VIVA-Plan

VIVA-Plan aims to develop a sustainable spatial planning framework for revitalising in-between spaces for social inclusion, biodiversity and well-being, including safety and security.  In-between spaces comprise of a spectrum of green and grey infrastructure (and land ownerships), and enables both vulnerable and non-vulnerable groups to be engaged in discussions on access, belonging and entitlements to grey and green areas in cities.  Between 2019 and 2021, empirical research will be conducted in three study sites to include the district of Lindängen (Malmö), Mariekälla-Saltskog (Södertälje) and Urban Planen (West Amager, Copenhagen), with support from local stakeholders and the international reference sites of Winnipeg (Canada) and Utrecht (NL).

VIVA-plan is a 7.9 million SEK project funded by Formas under the call of Syntheses and research projects for a sustainable spatial planning (part 2).  It builds on existing community visioning work supported by SLU Urban Futures and MOVIUM.

Bild från en workshop, finansierad av SLU Urban Futures and Movium i Malmö, januari 2018. Här utvecklades integrerade lösningar i urbana miljöer med hjälp av Lego, baserat på biodiversitet, välbefinnande och sociala inkluderingsscenarier.

Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se