SLU-nyhet

Formaspengar för att bekämpa växtsjukdomar och öka livslängden för konstruktionsvirke

Publicerad: 16 november 2018

Mukesh Dubey och Nils Högberg får nära tre miljoner kronor var för projekt om biologisk bekämpning av växtsjukdomar och mikrobiell ekologi i konstruktionsvirke från Formas.

På institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi fick två forskare anslag från Formas årliga öppna utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt 2018.

Mukesh Dubey fick ett anslag på 2 997 774 kr för projektet "Små RNA-baserade strategier för bekämpning av växtsjukdomar - en outforskad mekanism för biologisk bekämpning".           

Nils Högberg fick 2 991 720 kr för projektet "Mikrobiell ekologi som en nyckel för att öka livslängden hos konstruktionsvirke"

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se