SLU-nyhet

Framtidens plast från potatis och vete: Let the Chemistry “Play”

Publicerad: 05 november 2018

Kan vi designa framtida växter, potatis och vete med dubbla funktioner? Kan de producera mat och foder samtidigt som de bidrar till smarta biobaserade material? I ett faktablad från LTV-fakulteten visar forskare vid SLU lovande möjligheter att skapa gröna kompositer från protein av potatis- och veterester med hjälp av kemiska hjälpmedel.

I LTV-fakultetens faktablad 2018:18, 'Future Plastics from Potato and Wheat: Let the Chemistry “Play”', beskriver ett forskarteam hur gröna kompositer kan fungera som ett potentiellt alternativ för exempelvis blomkrukor med funktionen att tillhandahålla näringsämnen. Här demonstreras ett framgångsrikt samarbete mellan forskare vid SLU och Lyckeby Stärkelsen AB.

Huvudförfattare: Ramune Kuktaite, SLU.

Läs LTV-fakultetens faktablad 2018:18.

 


Kontaktinformation

Ramune Kuktaite, Forskare
Institutionen för växtförädling , SLU
ramune.kuktaite@slu.se, 040-415337, 0738 553345

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se