SLU-nyhet

Johanna Lindahl prisas för insatser inom global hälsa

Publicerad: 09 november 2018

Antibiotikaresistens och interaktionen mellan människa och djur står i fokus för SIGHT Award 2018, som tilldelas docent Johanna Lindahl. Priset och 100 000 kronor får hon av Swedish Institute for Global Health Transformation, ett institut inom Kungl. Vetenskapsakademien. Johanna Lindahl arbetar med veterinär epidemiologi vid International Livestock Research Institute i Kenya, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

I motiveringen skrivs det: "Johanna Lindahl har utifrån ett helhetsperspektiv och i samarbete med forskare från låg- och medelinkomstländer utvecklat vår kunskap inom områden med stor relevans för mänsklighetens välmående och fortlevnad globalt, nämligen interaktionen mellan människa och djur ("one health") samt antibiotikaresistens."

I en kommentar i pressmeddelandet från KVA säger Johanna Lindahl att utmärkelsen är såväl hedrande som uppmuntrande.

– Det gäller både området one health och för mig personligen med tanke på att arbetet är så stort och vi är så pass få som arbetar med frågan. Kanske det här priset kan lyfta behovet av kunskap om interaktionen mellan människa, djur och ekosystem för antibiotikaresistens och samspelets betydelse för global hälsa.

Priset har instiftats med stöd från Familjen Einhorns Stiftelse och delas ut den 25 november. Beslut om mottagare av SIGHT Award 2018 har fattats av Kungl. Vetenskapsakademiens akademistyrelse.

Pressmeddelande från KVA
https://www.kva.se/sv/nyheter/antibiotikaresistens-och-interaktionen-manniska-och-djur-i-fokus-for-sight-award-2018

Mer om SIGHT
https://sight.nu/

 


Kontaktinformation