SLU-nyhet

”Föreslagna klimatåtgärder saknar vetenskaplig förankring”

Publicerad: 01 november 2018

”18 forskare uppmanar universiteten till en klimatomställning genom att halvera sina egna utsläpp inom fem år. Vi menar att de förslag som läggs fram saknar vetenskaplig förankring, vilket är anmärkningsvärt med tanke på vilka som är avsändare”.

Det skriver fyra forskare vid Centrum för Miljö- och naturresursekonomi i Umeå, däribland professor Bengt Kriström, SLU, i en replik på en tidigare debattartikel i Dagens Nyheter.

”Universiteten har tre grundläggande uppgifter. I dessa uppgifter ingår inte att bedriva klimatpolitik. Däremot finns det myndigheter som ska verkställa klimatpolitiska beslut. Förklaringen till detta är att det är staten (riksdag och regering), och inte universitet eller andra enskilda myndigheter, som bestämmer klimatpolitikens utformning. Det framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen att effektivitet och service är grundläggande värden för statsanställda. Det förklarar varför universitetsanställda i vissa fall flyger i tjänsten och i vissa fall inte”, skriver de fyra. 

”Det mest anmärkningsvärda med artikeln är, med tanke på att den hävdar betydelsen av att ta universitetens forskning på allvar, är att förslaget helt saknar vetenskaplig förankring kring hur en icke-slösaktig klimatpolitik bör utformas. Att som i artikeln kräva ett specifikt beteende för en enskild myndighet istället för tvingande generella styrmedel som spänner brett över samhället ter sig därför ytterst märkligt, med tanke på vad som lärs ut på universiteten runt om i världen”, skriver artikelförfattarna.  

https://www.dn.se/debatt/repliker/de-foreslagna-klimatatgarderna-saknar-vetenskaplig-forankring/

Den första artikeln:

https://www.dn.se/debatt/universiteten-maste-sjalva-borja-klimatomstallningen/

(Komplettering 181102)
Om vår direkta och indirekta miljöpåverkan
- rektor Peter Högberg skriver om universitetets klimatarbete i SLU:s rektorsblogg


Kontaktinformation