SLU-nyhet

Nya trädslagskartor från fjärranalys

Publicerad: 22 november 2018

Eva Lindberg vid institutionen för skoglig resurshushållning har fått Formas-medel i kategorin ’framtidens forskningsledare’. Projektet kommer att utveckla en ny metodik för att ta fram trädslagsinformation från fjärranalysdata.

En del i ledet att skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av våra skogar är att ha tillgång till noggrann information om skogstillståndet. Stamvolym och trädhöjd kan i dag skattas med hög noggrannhet från flygburen laserskanning (ALS) och 3D-modeller från matchning av flygbilder. Det saknas dock metoder för att bestämma trädslag med tillräcklig noggrannhet för användarnas behov. 

”Projektets fokus kommer ligga på att vidareutveckla och utvärdera metoder för att bestämma trädslag från olika typer av fjärranalysdata. Med den nya metodiken hoppas vi kunna skapa trädslagskartor över hela Sverige och det kommer dessutom kunna göras återkommande med regelbundna tidsintervaller”, berättar Eva.

Projektet kommer ha nära kontakt med Skogsstyrelsen och de metoder som skapas ska ligga till grund för att introducera trädslagsinformation i Skogliga Grunddata* och på så sätt göra den tillgänglig för användare. En användargrupp med representanter från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsägarföreningar ska knytas till projektet för att de metoder som utvecklas ska uppfylla användarnas behov.

”Exempel på behov som våra användare kan tänkas ha är att göra skogsbruksplaner med information om trädslag. Planeringsprocessen vid avsättning av reservat kommer också förbättras med den nya metodiken”, avslutar Eva.

 

* Kartorna inom Skogliga grunddata är skapade med hjälp av en kombination av data från fjärranalys och fältdata (dvs. provytor inventerade i fält) från Riksskogstaxeringen – kartorna är fritt tillgängliga på webben.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ylva.Melin@slu.se