SLU-nyhet

Nya EU-förbudet mot överutnyttjande av antibiotika i lantbruket - en stor utmaning

Publicerad: 28 november 2018

Profesor Ulf Magnusson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU,  kommenterar det nya EU-förbudet mot överutnyttjande av antibiotika i lantbruket.

”Beslutet i EUs ministerråd i tisdags om veterinära läkemedel och användning av läkemedel i foder med syfte att motverka uppkomst och spridning av antibiotikaresistens är mycket positivt. Det som varit praxis i Sverige – att inte behandla djur förebyggande med antibiotika – upphöjs nu till  EU:s regelverk.

Flera utmaningar kvarstår dock innan detta sjösätts, var bestämms t.ex. gränsen mellan behandling av sjukdom och förebyggande av sjukdom och vem ser till att dess regler följs? En annan intressant fråga är hur detta regelverk förhåller sig till internationella handelsavtal. Kommer EUs konsumenter att föredra billigare animala livsmedel producerade utanför EU med mer antibiotika, på samma sätt som i Sverige där hälften av köttet vi äter är importerat från länder med större antibiotikaförbrukning (och lägre djurskyddsstandard) men till ett lägre pris? I beslutet finns ett avsnitt om hur EUs konsumenter skall skyddas  från exponering från antibiotika resistens genom import av djur och animal livsmedel.  Vi får se hur det internationella samfundet ställer sig till den handelspolitiska frågan…

Sammanfattningsvis är det ett mycket positivt beslut, ingen stor sak för svenska djurbönder, men en rejäl utmaning för hela EU, med flera ”intressanta” internationella dimensioner bortom EUs gränser.”

Professor Ulf Magnusson, leg vet, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Läs mer om SLU:s bidrag i kampen mot antibiotikaresistens

"Sverige centralt i kamp mot antibiotikahot"
Nyhetsinslag på SLU angående en debattartikel av Ulf Magnusson i Svenska Dagbladet, 1 november 2018.

Urban livestock production in Cambodia – Socio-economic benefits and public health hazards Avhandling av agronom Gunilla Ström Hallenberg, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, 2018

Livestock Antimicrobial Partnership (LAMP), är ett nätverk som arbetar med promelatiken kring mikrobiell resistans genom praktiska erfarenheter och kunskap från partners i olika delar av världen.


Kontaktinformation

Ulf Magnusson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.magnusson@slu.se, 018-67 23 24

Sidansvarig: malin.planting@slu.se