SLU-nyhet

Salaortens Ryttarförening tar täten med hippologer i spetsen!

Publicerad: 14 november 2018

Sol i ögonen och frostklädda fält, vägar som slingrar sig genom ett vackert landskap. Jag är lite nyfiken idag, nästan lite pirrig, ja - förväntansfull. Kanske som en ny ridelev som första gången tar sig till ridskolan? Målet för min resa är Salaortens Ryttarförening (Sorf). Jag har fått tips om att föreningen, ridskolan, är på stark uppgång efter några tuffa år. Jag har också fått tips om att det finns två intressanta nyckelpersoner i den här historien: hippologen Emma Öqvist som är verksamhetschef, och föreningens ordförande Sara Westholm som också nyligen tillträdde som kanslichef i HYN (Hästnäringens Yrkesnämnd).

Efter att ha fått nys om dem tog jag kontakt och frågade om jag fick komma på besök, jag blev varmt välkomnad och nu, när jag sitter i bilen, känner jag att jag är väldigt nyfiken på Salaortens Ryttarförenings starka fram-marsch i en tid när många ridskolor får kämpa för sin överlevnad.

Stallet är klart för morgonen och Emma går igenom det sista med sin kollega Carin Brosäter, också hon hippolog som nyligen börjat jobba på ridskolan. Hästarna står och solar sig i hagarna med nybyggda ligghallar. Det känns harmoniskt. Sara möter upp oss och vi går upp i föreningens fikarum med utsikt över ridhuset. Redan på vägen dit märker jag att det finns ett nytänk hos Sara och Emma, de pratar engagerat om hur de skulle vilja få till nya fräscha lokaler och hur de skulle kunna se ut. Engagerat, inspirerat och planerat pratar de - det märks att det inte är första gången de pratar om något att utveckla...

Om vi tar det hela från början. Emma är uppvuxen i Luleå. Hon visste tidigt att det var hippolog hon ville bli. Hon ville jobba med hästar! Väl på plats på hippologprogrammet kände hon att det var helt rätt för henne. När hon gått ut hippologprogrammet, som då var tvåårigt, byggde hon direkt på med ett kandidatår – hon trivdes bra på Strömsholm och blev kvar ytterligare en tid som stipendiat. Efter många lärorika år på SLU, Flyinge och Strömsholm så blev det flytt hem till Lule igen. På ridskolan "därhemma" kände hon sig trygg och fick på ett naturligt sätt ganska mycket ansvar direkt. Efter ett år blev längtan till Västmanland (och kärleken) för stor, Emma började se sig om efter jobb i trakterna. Och där dök Salaortens Ryttarförenings platsannons upp, hon sökte och fick jobbet som verksamhetschef 2014.

I ungefär samma veva tog Sara över ordförandeskapet i föreningen och i och med sin bakgrund som personalvetare, arbete på HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) med arbetsmarknadsfrågor och "hästtjej och hästmamma" såg hon det som ett spännande uppdrag. Numer är Sara också kanslichef i HYN (Hästnäringens Yrkesnämnd) och menar att de olika uppdragen hon har hänger ihop: att vara ordförande i Sorf gör att hon får flera perspektiv vilket också varit till nytta när hon arbetar med frågor inom HYN och HNS. 

Redan innan Sara blev ordförande och Emma anställdes hade styrelsen börjat arbeta med föreningens ekonomi och organisation och att sätta upp mål, både långsiktiga och kortsiktiga. När Emma anställdes blev det ett steg i rätt riktning även om det var lite kämpigt emellanåt, både ekonomiskt för föreningen och att hitta varandra i sina roller. De jobbade mycket med att lära känna varandras personligheter för att kunna få till ett bra samarbete och idag är det ingen tvekan om att de fungerar ihop och ger varandra energi. Sara menar att en nyckel till att samarbetet fungerar så bra är att de ger varandra ständig information och har full transparens i det som händer i föreningen och på ridskolan. Det händer saker hela tiden, både stora och små och att ha en samsyn kring allt är nödvändigt.

Sara: "Det är viktigt att våga lyfta blicken och drömma!"

Det arbete styrelsen påbörjat fortsatte med Emma som operativt ansvarig. Styrelsen hade tidigt beslutat att hästmaterialet och hästens välfärd var viktiga delar och att den personal som anställdes måste ha det tänket och den kompetensen. Ganska snart satte sig styrelsen och Emma ned och funderade över framtiden. Det första var att stärka ekonomin. Att satsa på hästmaterialet och hästens välfärd som en grund för helhetstänket kring ridskolan var något som Emma kände att hon fått med sig från hippologprogrammet. Steg ett för att stärka ekonomin blev alltså att se till att alla hästar var välridna, mådde bra och att de arbetade på ett ändamålsenligt sätt med tydlig struktur. På så vis sänktes ridskolans veterinärkostnader otroligt mycket.

Emma framför de nya ligghallarna, ett av stegen i att
fokusera på hästarnas välfärd och naturliga beteende.

Ett annat mål för styrelsen och Emma var att Salaortens Ryttarförening skulle bli en kvalitetsmärkt ridskola. Efter mycket jobb och engagerad personal, idag nästan bara hippologer, fick man sin kvalitetsmärkning 2017. Emma och Sara är överens om att det är en styrka när alla i personalen är hippologer; det finns en samsyn kring hästen och verksamheten och man kan lägga tiden på rätt saker. Emma poängterar att hon tänker väldigt arbetsmiljömässigt effektivt i allt, att alla ska lägga sin tid på rätt saker. Med hippologer som kollegor är det lättare att utveckla och föra en dialog kring verksamheten eftersom hon vet vad de har för grund att stå på.

Emma: "Genom att se över hästarnas hälsa, rida dem själva och ha ett helhetstänk kring hästhållningen sänkte vi veterinärkostnaderna otroligt mycket vilket stärkte vår ekonomi"

Som ordförande är Sara väldigt glad över att ha en ridskola med hippologer anställda. Det känns som en trygghet och ett bevis på kvalitet. Att ha utbildad personal hela vägen har rationaliserat arbetet väldigt mycket. Det gör också att ridskolan har tid att t.ex. kunna erbjuda mer kurser och privatlektioner, något som man hoppas kunna satsa på ännu mer framöver.

Idag är Emmas roll tydlig, hon är verksamhetschef och det innebär ALLT: hästar, personal, anläggning ekonomi m.m. Men en stor del av Emmas tid lägger hon fortfarande på att tänka hur verksamheten kan utvecklas – projekt, fortbildning av personal och hästar, och inte minst anläggningen. Att projekt är på gång märks tydligt, just denna månad är en hälso- och friskvårdsmånad: ridlärarna pratar om kost och träning och hur det kan stärka ridningen. På bordet står en stor skål med frukt och godisautomaten är tömd. Varje månad har ett tema och det kan vara allt från tävling till ledarskap eller ridsportens ledstjärnor.

"VI VILL VARA REGIONENS ROLIGASTE KUNSKAPSCENTRUM!
Och ligga i framkant vad gäller projekt, hästhållning och utbildning. Målet är att vara en förebild för ridsporten i Sverige."

För att det ska uppnås kommer det att satsas på personalen och fortsatt arbete med anläggningen. All personal ska känna att de kan uppnå sina mål påpekar Emma.

"- Om jag har en anställd som vill tävla 1.30 i hoppning då sätter jag mig med hen och diskuterar HUR ska du nå dit, hur kan Sorf vara en del i det målet och hur kan Sorf stötta upp i det? Så länge personalen känner att de kan uppnå sitt dröm-mål så finns det ju ingen anledning för dem att sluta", menar Emma. Eftersom alla i personalen är hippologer har de en bra grund och nu ska några av dem gå tränarutbildningen som en slags fortbildning. Egentligen inte för att det är något som Emma känner att de inte kan utan snarare som en kompetensutveckling. Hon vill visa att det är en tydlig brygga i kompetensen som hippologer och ridlärare till att vara tränare. Utbildningen blir som repetition, fortbildning och inspiration.

Att vända ekonomiska svårigheter till att vara en ridskola/förening som "Tar täten" har gjort att andra ridskolor hör av sig för att få tips. Sara menar att det är viktigt att vara konkret i sitt arbete och sätta långsiktiga mål: vart vill vi vara om några år? Och när man uppnår målen – sätt nya! Ett annat tips är att ta hjälp i de frågor som man inte kan t.ex har Sorf numera en auktoriserad revisor och anlitar en ekonomikonsult för bokföringen. Det ställer vissa krav, men det är också en trygghet.

Något som givetvis är viktigt är att ha UTBILDAD PERSONAL! Här har hippologerna spelat en viktig roll för Sorf: De har kunskapen och vet hur de ska arbeta på ett effektivt sätt. Styrelsen är också viktig men de ska verka som styrelse och inte behöva gå in och vara operativa i ridskolans arbete. En nyckel för Emma och Sara har varit att stötta varandra och växa in i rollerna. Det gäller också hela personalstyrkan och styrelsen. Att dra nytta av varandras olikheter och kompetens och ha rätt person på rätt plats. Emma menar att om man är hippolog så har man alla möjligheter att skapa sitt eget drömjobb.

  Drömstall och drömjobb?
Hippologprogrammet öppnar många dörrar. 
 

Du har grunden där, du kan välja vilken väg du vill. Sara instämmer och menar att hippologprogrammet gör att du kan vara trygg i det du kan, sedan är det som livet är – du får själv se till vilken väg du vill ta. Inom ridsporten kan du verkligen utvecklas som människa och Saras hoppas att fler unga inom ridsporten ser ridskolor som en arbetsplats där de vill arbeta. Det finns mycket utvecklingspotential för individen i arbetet på ridskolan! Sara, som har sin dotter på ridskolan, har även ett föräldraperspektiv på ridskolans verksamhet. Hon har märkt att Emma är en stor förebild för många barn och vem vet, kanske är Saras dotter en framtida hippolog?

Efter en inspirerande pratstund börjar tiden ta slut, även om samtalet skulle kunna pågå länge länge länge. En sista fråga måste jag ändå ställa – hur länge kommer Emma vara kvar? Om målen är uppnådda, vad händer då? Båda skrattar och är överens om att den dagen som "vi sitter och är nöjda" kommer nog ingen av dem vara kvar. Rollerna är idag tydliga samtidigt som de förändras i takt med utvecklingen. Tryggheten i rollerna och möjligheten att tänka nytt och utveckla gör arbetet stimulerande: "- Det är det som gör oss starka och som gör att Sorf är på så stark frammarsch."

Sara: "Det är så kul att kunna se att det man tror på i teorin också funkar i verkligheten.
Det GÅR att vända! Det är ÄR ett stort värde att ha utbildad personal!
Hippologerna har varit väldigt viktiga för Sorf. Vi är inte framme men….

Emma lägger till: …Vi är en god bit på väg!"

Solen skiner fortfarande, frosten börjar lätta. Jag sitter i bilen igen, tänker på Sorf, på Emma och Sara. Tänk vad bra det kan bli. Tänk vad hippologprogrammet kan leda till. Sen bestämmer jag mig för att försöka ha fortsatt kontakt med Emma och Sara… det här är ju en resa som bara börjat, jag vill vara med på fortsättningen också!

 Salaortens Ryttarförening tar täten!
Med fyra anställda hipp0loger (här Carin och Emma) har de kommit långt.

 

Text och foto: Tessan Waerner

 

Fakta:

Salaortens Ryttarförening (SORF)
Hästar: 18 st
Uppsittningar: 220/v
Anställda: 4 hippologer

Verksamhet: ridskoleverksamhet, tävlingar, kurser, voltige, naturbruksskola (ridning), projekt av olika slag.

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se