SLU-nyhet

Stormskademodell i Heurekasystemet

Publicerad: 02 november 2018

Genom ett projekt finansierat av skogssällskapet har stormskademodeller kunnat utvecklas och implementeras i Heureka.

Stormar som skapat stor förödelse har lett till många önskemål om riskhantering. Med en stormskademodell kan Heureka assistera användarna att möta skogsägarnas behov av kunskap om hur deras skog kan skötas för att förebygga stormskador.

"Simulerings­modellen bygger på detaljerade data om de aktuella bestånden. Bland annat tas hänsyn till de enskilda trädens egenskaper, trädets vind­exponering i beståndet och beståndets exponering i landskapet.

– Resultaten från våra fallstudier visar att storm­skade­funktionaliteten gör det möjligt för skogs­ägaren att på ett bättre sätt än tidigare planera för ett mer stormsäkert skogsbruk, säger Per-Erik Wikberg."

För enskilda skogsägare innebär detta att de kan se hur stora stormeffekter som bör kalkyleras med och det ger en möjlighet att relatera det till kostnader för förebyggande insatser.

Läs hela nyheten "Ny simuleringsmodell gör det lättare att förebygga stormskador" publicerad på skogssällskapets webb 30 oktober, 2018.

Stormskademodellen i PlanVis är inte tillgänglig för alla användare ännu.

Fakta:

Projektet "Riskhantering i skoglig planering" vari i modellen togs fram och implementerades finansierades av skogssällskapet.


Kontaktinformation

Per-Erik Wikberg, Analytiker
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se,
090-786 8303

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se