SLU-nyhet

Biologisk bekämpning diskuteras på nationella växtskyddskonferensen

Publicerad: 15 november 2018

Nu pågår den nationella växtskyddskonferensen på SLU i Uppsala där forskare, myndigheter och företag diskuterar lösningar för det svenska jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Under torsdagen hölls en session med temat biologisk bekämpning.

Konferensen arrangeras av SLU och Jordbruksverket och har samlat forskare, organisationer, myndigheter, företag och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och tillsammans diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Under torsdagen arrangerades en session om biologisk bekämpning av Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC. Mattias Jonsson, forskare på CBC och institutionen för ekologi, presenterade talarna.

Korkrot - allvarlig sjukdom i tomatodlingar

Först ut var Hanna Friberg från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Hon berättade om sin forskning i samarbete med svenska tomatodlare, där de utvärderat möjligheterna att använda biologiska bekämpningsorganismer (svampar och bakterier) eller tillförsel av växtmaterial för att mildra problemen med korkrot på tomat.  

– Våra resultat tyder på goda möjligheter att förbättra situationen genom att tillföra växtmaterial, och även genom att använda biologiska bekämpningsprodukter, säger Hanna Friberg.

Hanna Friberg berättar om sin forskning kring korkrot på tomat. Foto: Cajsa Lithell.
Klara Löfkvist från RISE berättar om utmaningarna med att applicera biologiska växtskyddsmedel på rätt ställe på växten. Foto: Cajsa Lithell.
Maria Viketoft fikar och tittar på posterutställningen i en paus. Foto: Cajsa Lithell.
Paul Becher berättar om den invasiva fruktflugan Drosophila suzukii som är mycket skadlig för frukt och bär. Foto: Cajsa Lithell.

Invasiv fluga skadar frukt och bär

Näste talare var Paul Becher från CBC och institutionen för växtskyddsbiologi. Han berättade om den invasiva bananflugesläktingen Drosophila suzukii som kom till Sverige 2014. Till skillnad från sin släkting angriper Drosophila suzukii mognande och färska frukter och bär och är därför ett fruktat hot mot bärodlingar. 

– Vi utvecklar metoder att bekämpa den här flugan som baseras på flugans kommunikation och mikrobiella ekologi, berättar Paul Becher.

Att få det biologiska växtskyddsmedlet till rätt ställe

Klara Löfkvist från RISE berättade om svårigheter med att applicera biologiska växtskyddsmedel på rätt ställe. Oftast finns skadegörarna i bladveck och på undersidan av blad, och för att nå de här ställena går det inte att bespruta på vanligt sätt. RISE har utfört både fältförsök och laboratorieförsök med den tillgänglig sprutteknik som redan finns på marknaden. 

 En ökad avsättning på hela växten uppnås till viss del med tvåhålsspridare och till större del med bandspruta och dropleg, säger Klara Löfkvist.

Nematoder bekämpas med svamp

Muddasir Iqbal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi berättade om sin forskning kring biologisk bekämpning av skadliga nematoder på morot och vete med hjälp av svampen Clonostachys rosea

– Nematoder kan orsaka stora skördeförluster och det finns inget riktigt effektivt sätt att få bort dem. Vår studie visar att Clonostachys rosea är effektiv när det gäller att bekämpa nematoder. Dessutom stimulerar svampen grödans tillväxt, säger Muddasir Iqbal.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se