SLU-nyhet

Den svenska plantskolekonsumenten - nytt faktablad om trädgård

Publicerad: 05 december 2018
plantskolafaktablad.jpg

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad från LTV-fakulteten och Tillväxt Trädgård redogör för hur konsumtionen ser ut och ger plantskolorna ett bra underlag för produktutveckling och marknadsföring av svenska växter.

Enligt branschens företrädare köps svenskproducerat växtmaterial främst av det professionella användarledet: anläggare, entreprenörer, kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.  Det finns alltså en stor potential för svenska plantskoleproducenter att öka sina marknadsandelar av andelen växtmaterial som säljs till privatkonsumenter

För att plantskolorna lättare ska förstå vad det egentligen är som konsumenterna vill ha gjorde Sara Spendrup från Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi och Maja Persson från LRF Trädgård våren 2018 en stor enkätundersökning om konsumtionen av plantskoleväxter. Resultatet är publicerat i ett faktablad från LTV-fakulteten och Tillväxt Trädgård och fungerar som ett bra underlag vid produktutveckling och marknadsföring inom den svenska plantskolebranschen.

Projektet har finansierats med medel från LRF Trädgård och Tillväxt Trädgård.

Ladda ner faktabladet som en pdf. 

LTV-fakultetens faktablad 2018:20

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se