SLU-nyhet

Föreståndaren för CBM ny ledamot i KSLA

Publicerad: 14 december 2018
Tuija3_webb.jpg

CBM gratulerar Tuija Hilding-Rydevik, som blivit invald som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in. Bland dem fanns Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för Centrum för biologisk mångfald, som valdes in till den allmänna avdelningen.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

 

Tuija Hilding-Rydevik, född 1954, är föreståndare för Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala och professor i miljökonsekvensbeskrivning. Hennes forskning är inriktad på biodiversitet som samhällsansvar. Med sin breda tvärvetenskaplig kompetens, som förenar naturvetenskap med samhällsvetenskap, kommer hon på ett tydligt sätt att kunna bidra till akademiens avdelningsövergripande arbete med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.


Kontaktinformation