SLU-nyhet

Hästforskning får miljonbidrag

Publicerad: 17 december 2018

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har fördelat totalt 19 miljoner kr till ny och pågående forskning, och en stor del av pengarna kommer SLU-forskare till godo.

Av de beviljade projekten finns fem inom programområdet Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Dessa handlar om koppling mellan fång och förhöjda insulinnivåer i blod, identifiering av gener med negativ effekt på hästens hälsa och välbefinnande, orsak till knähälta hos sporthästar, nervsjukdomen polyneuropati samt kontroll av parasiten stor blodmask.

Tre projekt beviljas inom programområdet Samhällsvetenskap och humaniora och dessa behandlar hästens roll i de norska och svenska samhällena, förskolebarn på ridskola i relation till säkerhet och hästvälfärd samt intervjuer om stallägares syn på förbättrad hästvälfärd.

- Det var som vanligt en tuff uppgift att med tuffa ekonomiska ramar sålla ut de bästa projekten med högsta relevans och vetenskapliga kvalitet, men jag tycker ändå det blev en bra fördelning inom och mellan de två programområdena. Det var också positivt att hälften var samverkansprojekt mellan Sverige och Norge,säger Peter Kallings, avgående forskningschef på Stiftelsen Hästforskning.

Bland de nya projekt som tilldelas medel vid årets utlysning finns:

  • Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? (Johan Bröjer, SLU)
  • Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst (Sofia Mikko, SLU)
  • Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar (Marie Rhodin, SLU)
  • Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta (Eva Tydén, SLU)
  • Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet (Anders Larsson, SLU)

www.hastforskning.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se