SLU-nyhet

Ny ramöverenskommelse mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 18 december 2018
181214 SLU HaV.JPG

SLU har undertecknat en ramöverenskommelse med Havs- och vattenmyndigheten, Hav, som gäller 2019-2021 med möjlighet till förlängning till 2022-2024.

Hav är en av de stora externa finansiärerna av fortlöpande miljöanalys vid SLU. Till och med den 31 december 2017 fanns en överenskommelse mellan Hav och institutionen för akvatiska resurser, som för år 2018 ersattes av en avsiktsförklaring om samverkan. Genom den nya ramöverenskommelsen omfattas verksamhet vid såväl Akvatiska resurser, som Vatten och miljö, Vilt, fisk och miljö och Artdatabanken.

Överenskommelsen syftar till att säkerställa Havs behov av stöd vid genomförandet av sin verksamhet och ska stödja en strukturerad och tydlig relation mellan Hav och SLU.
–Vi kommer att ha en myndighetsgemensam grupp som planerar och följer upp uppdrag och finansieringsförutsättningar. Dessutom kommer budgetansvariga enhetschefer vid Hav att hålla uppdragsdialoger med prefekterna vid berörda institutioner vid SLU. Genom de här nya strukturerna ser vi fram emot ett bättre organiserat samarbete, säger vicerektor Kevin Bishop.

Den nya ramöverenskommelsen som undertecknades av rektor och GD för Hav vid SLU den 14 december omfattar uppdrag till SLU inom 6 verksamhetsområden:

  1. Analyser, utredningar och expertstöd inom fiskförvaltning
  2. Analyser, utredningar och expertstöd inom havsförvaltning
  3. Analyser, utredningar och expertstöd inom vattenförvaltning
  4. Miljöövervakning
  5. Datainsamling
  6. Datavärdskap