SLU-nyhet

Ozon som behandling för att minska lagringsskador på äpple

Publicerad: 06 december 2018

En pilotstudie har undersökt effekter när äpple har behandlats med ozon innan lagring för att minska patogenangrepp och därmed höja kvalitet och hållbarhet efter skörd. Idag efterfrågas nya alternativa, hållbara bekämpningsmetoder mot växtpatogener. Behandling med ozon kan vara ett av dem.

Förluster och kvalitetssänkning orsakad av växtpatogener efter skörd

Förluster efter skörd orsakar ekonomisk skada och utgör dessutom en belastning på miljö och klimat genom resursslöseri. Omfattning av förluster efter skörd har uppskattats till 5-50%, beroende på produkt och hantering. En relativt stor andel av dessa förluster som uppkommer under lagring av produkterna kan härröras från angrepp av olika typer av växtpatogener, oftast svampsjukdomar. Samtidigt saknas idag effektiva, hållbara och säkra metoder för bekämpning av växtpatogener efter skörd i frukt och bär. 

Behandling av produkter efter skörd med ozon

Denna studie visar lovande resultat för behandling av äpplen med ozon för att reducera angrepp av växtpatogener och reducera förluster under lagring av äpplen. Försöket visar också att det är viktigt att välja rätt koncentration för behandlingen av äpplen efter skörd. En koncentration av ozon 1,5 ppm i luft 1 timma eller 1,5-2 ppm i vatten i 10 minuter gav bäst resultat. Vid dessa två behandlingar erhölls inga negativa effekter på kvalitet, utan resulterade i något rödare skalfärg samt högre totalhalt av de analyserade skyddsämnena.

Författare: Marie Olsson och Karl-Erik Gustavsson
Institutionen för växtförädling, SLU Alnarp.

Läs mer i LTV-fakultetens faktablad 2018:21.


Kontaktinformation

Marie Olsson, Professor
Institutionen för växtförädling
marie.olsson@slu.se, 040-415351

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se