SLU-nyhet

Planetskötaren och hedersdoktorn Heidi Andersson besökte skogsfakulteten

Publicerad: 06 december 2018

Skogsägaren, VM-mästaren och hedersdoktorn vid SLU:s skogsfakultet Heidi Andersson besökte SLU i Umeå den 30 november. Hon visade hur pärgrävarmentaliteten kan användas för att bli en planetskötare i världsklass.

Det behövs många epitet för att beskriva den elvafaldiga världsmästaren i armbrytning, skogsägaren och numera även hedersdoktorn vid skogsfakulteten; Heidi Andersson. Hon är armbryterskan från Ensamheten som länge närt en dröm om att bli planetskötare i världsklass. Tillsammans med sin man Björn Ferry och sonen Dante har de bestämt sig för att vara fossilfria till år 2025. Ett mål som hade varit svårt att nå, om det inte vore för pärgrävarmentaliteten. Nämligen att allt går, det gäller bara att ägna sig åt det tillräckligt länge. Att den devisen varit lyckosam märks bland annat i nomineringen till hedersdoktor: "Heidi Anderssons konkreta engagemang i såväl lokala som globala hållbarhetsfrågor, och hennes sätt att förmedla och inspirera andra att kommunicera detsamma, gör henne till en synnerligen lämplig ambassadör för fakulteten".

Den 30 november besökte Heidi skogsfakulteten i Umeå och förmiddagen spenderades i skogsdatalabbet där Heurekasystemet introducerades. Heidis erfarenheter som skogsägare kom väl till pass när olika skötselmetoder, omloppstider och plantval testades. Bland annat utvärderades hur olika alternativ påverkade mängden lämpligt habitat för ekorre. Under lunchen presenterades och diskuterades SLU:s del i klimatrapporteringen och vad som kan göras för att minska koldioxidutsläppen.

Heidi höll under eftermiddagen ett välbesökt föredrag i skogsbiblioteket om hållbarhet och beslutet att vara fossilfri till år 2025. Den största posten när det kommer till Heidis koldioxidutsläpp var föga förvånande resor som stod för 77 procent. Genom att bland annat undvika flyg, åka tåg, införskaffa en cykel med stora lastmöjligheter och en elbil har Heidi lyckats kapa sitt koldioxidutsläpp med 86 procent från invägningen 2014 till 2018. Arbetet fortsätter med bland annat solceller, plantering och ekohus.

För att följa familjens fortsatta arbete: https://www.fossilfri.com/

Se Heidis föreläsning vid doktorsinstallationen.

Fakta:

Heurekasystemet är en serie programvaror där användaren har möjlighet att göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för hur skogsbruk kan bedrivas. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga framskrivningar av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. Heurekasystemet förvaltas och utvecklas av Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa.

Skogsdatalabbet ska bidra till tillgängliggörande och analys av skogliga data och generera nya innovationer till exempel i form av nya inventeringsmetoder, högre datakvalitet, nya typer av analyser eller nya användare för etablerade analysmetoder.

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se