SLU-nyhet

Stor utdelning till SLU för forskning för en hållbar framtid

Publicerad: 12 december 2018

Drygt hälften av de femton projekt som Vetenskapsrådet nyligen beslutat finansiera leds av forskare från SLU.  Forskningen handlar om klimatanpassning och resiliens - om att ta itu med konsekvenserna av klimat- och miljöförändringar inom utvecklingsforskning. I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

De åtta SLU-projekten delar på sammanlagt 43 miljoner kronor under tre år och flera av dem handlar om tryggad matförsörjning genom smarta och hållbara jordbruksmetoder, men även genusfrågor och hållbara reningstekniker står i fokus.

Följande SLU-projekt har beviljats medel från Vetenskaprådet i den här omgången:

Identifiera, utforska och bevara mångfald av nyttoinsekter för hållbar tomatodling
Miriam Frida Karlsson, 5 580 053 kronor
Samarbetsländer: Benin, Tanzania

Klimatsmarta jordbruksmetoder för hållbarhet och resiliens på jordar med grovtextur
Libere Nkurunziza, 5 469 796 kronor
Samarbetsland: Zimbabwe

Småskalig avloppsrening i Bolivia: Hållbara reningstekniker och deltagardriven planering
Sahar Dalahmeh, 4 047 051 kronor
Samarbetsland: Bolivia

Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: resiliens och landskapsinvesteringar
Kristina Marquardt, 5 638 308 kronor
Samarbetsland: Nepal

Mot hållbar majsproduktion i Östra Afrika: resilienta odlingssystem i ett förändrat klimat
Mattias Jonsson, 5 509 627 kronor
Samarbetsland: Kenya

Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: genus, resurshantering och konfliktlösning
Andrea Nightingale, 5 639 530 kronor
Samarbetsländer: Kenya, Nepal

Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning: Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons
Harry Fischer, 5 639 060 kronor
Samarbetsländer: Indien, Nepal

Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning
Erik Karltun, 5 489 890 kronor
Samarbetsland: Etiopien

Om utlysningen Hållbarhet och resiliens - Att hantera konsekvenserna av klimat och miljöförändringar

Bidragen finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och Sida genom regeringens biståndsmedel, samt av Formas och Fortes forskningsanslag. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka. Stöd ges till relevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.


Kontaktinformation