SLU-nyhet

Vetenskaplig artikel om spridningsmönster för potatislök

Publicerad: 03 december 2018
Leksandslök. Foto Erik de Vahl, SLU..JPG

Den 25 oktober 2018 publicerades i tidsskriften Economic Botany en vetenskaplig artikel om potatislök och schalottenlök, alltså de klyftbildande lökar som tillhör Allium cepa L. Aggregatum-Gruppen.

Forskarna Matti Leino och Jenny Hagenblad som arbetat med studier av det nordiska genbanksmaterialet, tillsammans med bl.a. Sparrisuppropets projektledare Else-Marie Strese, menar att resultatet de presenterar visar på att det inte går att skilja på potatislök och schalottenlök genetiskt.

Den genetiska undersökningen som omfattar lökar som bevarats i genbanker i de nordiska länderna visar på regionala spridningsmönster. Artikeln är resultatet av många års arbete med utgångspunkt i det växtmaterial som började samlas in för provodling under Poms Fröupprop. Med hjälp av enkätsvar från de donatorer som delat med sig av sina arvelökar har man kunnat se vad odlarna själva kallat sina lökar och hur de odlat dem. De genetiska studierna har sedan kunnat visa vilka lökar som är avskiljer sig genetiskt och vilka som ligger närmare varandra i släktskap. Lökarna i Aggregatum-Gruppen sätter sällan frö och har därför förökats genom att en liten del av skörden sparas som utsäde till kommande år. Många av de potatislökar som beskrivs i boken "Kulturarvsväxter för framtidens mångfald" finns med i studien men i ett ännu pågående samarbetsprojekt inom den Europeiska samarbetsorganisationen ECPGR ingår ytterligare ett antal lökar från Nationella genbankens samling. Resultaten från denna studie är ännu inte publicerade.

Läs artikeln "Patterns of Exchange of Multiplying Onion (Allium cepa L. Aggregatum-Group) in Fennoscandian Home Gardens" skriven av Matti W.Leino, Svein O. Solberg, Hanna Maja Tunset, Jesper Fogelholm, Else-Marie K. Strese och Jenny Hagenblad i Economic Botany.


Kontaktinformation

Erik De Vahl, trädgårdsmästare samt genbankskurator för fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se