SLU-nyhet

Bidra med papers/abstracts till SLU:s paneler på Development Research Conference 2018

Publicerad: 20 februari 2018

Påminnlese:  SLU-forskare bidrar med fyra paneler på årets Development Research Conference.  23 februari är sista dagen att skicka in papers/abstracts.

Läs informationen om SLU:s paneler och om hur du skickar in ditt bidrag på den engelska webbsidan här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se