SLU-nyhet

Om datainsamling från skotare

Publicerad: 14 februari 2018
JD 1910e.jpg

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben:

Fakta Skog 7/2017

Automatiserad datainsamling – ger vägledning för effektiviserat skotningsarbete 

Manuella tidsstudier av skotning är tidskrävande. Med automatisk datainsamling, ADI, är det möjligt att samla in större mängder data, dessutom oftast med högre upplösning än i manuella studier. Arbetsmomenten "lastning" och "lossning", inklusive tillhörande körtid, utgör tillsammans ca 80 procent av skotarens effektiva arbetstid. Virkeskoncentration, och hur olika sortiment fördelas över trakten, är de viktigaste faktorerna för prestationsmodellering av skotning. Teknisk utveckling som syftar till att underlätta kranarbetet, samt beslutsstöd och tumregler för optimering av lastnings- och lossningsarbetet, är viktiga för höjd produktivitet.

Fakta Skog 8/2017

Automatiserad uppföljning av bränsleförbrukning vid skotning 

Sambandet mellan tidsåtgång och bränsleförbrukning vid skotning är komplext. Bränsleförbrukningen var visserligen starkt korrelerad med tidsåtgången, men trots detta fanns undantag. Generellt har förare med hög produktivitet även god bränsleekonomi. Då man samlastar flera sortiment ökar kranarbetets andel av den totala tiden och körningens andel minskar. För att minska bränsleförbrukningen ska man samlasta mer än om målet är att minska tidsåtgången. För att uppnå bästa ekonomiska resultat är det väsentligt att en minskad bränsleförbrukning inte medför sänkt produktivitet.

Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

http://www.slu.se/faktaskog

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se