SLU-nyhet

Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar

Publicerad: 27 februari 2018
SLU_120402_7411_jsg.jpg

Grisar föds med en begränsad mängd järn och grisar som inte har tillgång till jord att böka i, måste ges järntillskott för att förebygga anemi och dålig tillväxt. Detta järntillskott kan ges på olika sätt. En studie inom lantmästarprogrammet vid SLU i Alnarp har analyserat olika former av järntillskott genom att mäta tillväxt och Hb-värden hos två smågrisproducerande besättningar i Skåne.

Syftet med studien har varit att jämföra tillväxt och blodvärden (Hb) hos grisar som tilldelats järn antingen via injektion eller via produkten TorvoJärn Extra (Lantmännen Lantbruk). Tillväxt och Hb- värden hos tre grisar per kull (liten, medel och stor vid födelsen) har undersökts. Det konkluderas att resultaten genomgående visade på något lägre Hb-värden vid järntilldelning via TorvoJärn Extra jämfört med vid tilldelning av järn via injektion. För små och medelstora grisar kunde dock ingen signifikant negativ effekt på tillväxten av detta påvisas. För kategorin ”stora grisar” registrerades däremot en tendens (p=0,098) till något sämre tillväxt från födelse till utflyttning ur tillväxtavdelningen då grisarna inte fick järninjektion.

Läs mer i faktablad nr 2018:1 från LTV fakulteten, Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar. Författare är Anne-Charlotte Olsson, Madeleine Magnusson, Joel Ivarsson och Daniel Magnusson, SLU Alnarp.


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se