SLU-nyhet

Scott Creel blir Wallenbergprofessor vid SLU

Publicerad: 02 februari 2018
scott_creel_kg.jpg

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer. En av dem är viltforskaren Scott Creel från Department of Ecology, Montana State University, USA. Professor Creel kommer att arbeta vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö i Umeå.

Professor Creel är en internationellt ledande ekolog med enastående forskningsmeriter, omfattande mer än 140 vetenskapliga artiklar, främst inom områdena predator-bytesdjursekologi och rovdjursförvaltning. Hans nuvarande fokus på ekologiska konsekvenser av mänskliga aktiviteter och metoder för tillförlitlig uppskattning av populationsstorlekar ligger väl i linje med SLU: s verksamhetsidé och profil inom forskning, undervisning och samverkan. Hans långvariga arbete med modellsystem, där styrmedel och motstridiga förvaltningsmål utmanar modeller för hållbar resursanvändning, kommer att erbjuda goda möjligheter till synergier och nya forskningssamarbeten.

– Jag ser väldigt mycket fram emot Scott Creels tid som gästprofessor hos oss, och jag gläder mig särskilt över våra gemensamma forskningsplaner kring populationsdynamik hos stora köttätare i starkt människopräglade landskap i Europa och Afrika, säger Göran Spong, universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö.

– Jag ser fram emot att arbeta med gamla och nya kollegor för att utveckla och tillämpa nya sätt att besvara frågor som är avgörande för bevarandet av stora rovdjur. Dessa frågor sträcker sig från enkla saker, såsom att få fram bra uppskattningar av beståndsstorlekar, till svåra frågor om hur köttätare indirekt påverkar bytespopulationer genom att förändra deras beteende eller fysiologi, säger Scott Creel, och berättar att han så sakteliga har börjat lära sig svenska med hjälp av en app i telefonen, och nu vet hur man säger "det förstår jag inte", vilket han tror kommer att vara viktigt.

Nyhetsartikel från KSLA
http://www.mynewsdesk.com/se/kungl._skogs-_och_lantbruksakademin__ksla__/pressreleases/ksla-har-utnaemnt-2018-aars-wallenbergprofessorer-2401018

Mer om professor Creel
http://www.montana.edu/screel/

Kontaktperson

Göran Spong, universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
+46 (0) 73-035 06 41, goran.spong@slu.se