SLU-nyhet

Utlysning: Research Training Partnership Programme - University of Rwanda

Publicerad: 15 mars 2018

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) annonserar en utlysning för samarbete mellan University of Rwanda och svenska universitet kring kapacitetsutveckling inom forskningen.

Läs hela artikeln på engelska här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se