SLU-nyhet

Cideräpplen i Sverige

Publicerad: 01 mars 2018
SLU_Folke_hnm.jpg

Både i Sverige och utomlands ser vi ett starkt ökande intresse för äppelcider som producerats genom jäsning av must. Denna cider kan tillverkas av olika sorters äpplen. En av de mest populära cidersmakerna, besk med hög sötma, odlas främst i England, Frankrike och Spanien. Eftersom dessa sorter ofta är senmognande är frågan vilka av dem som klarar ett svenskt klimat.

År 2014 startade ett nytt projekt, 'Konkurrera med kvalitet - svensk äppleodling i framtiden', på Balsgård, Institutionen för växtförädling vid SLU. Syftet var att provodla olika sorter av både bordsfrukt och cideräpplen. Träd av cidersorter planterades ut dels i en provodling enligt IP (integrerad produktion) på Balsgård i nordöstra Skåne, och dels i en ekologisk odling tillhörande Kiviks Musteri i Svinaberga, sydöstra Skåne. För att få kunskap om ytterligare några svenskodlade cidersorter, utvidgades projektet dessutom till att omfatta en redan etablerad, privatägd IP-odling: ’MarkCider’ i Misterhult utanför Oskarshamn.

De första årens resultat för cidersorterna presenteras nu i rapporten Cideräpplen i Sverige. Här beskrivs odlingsegenskaper samt data från kemiska analyser (socker, syra och fenolämnen) av frukten hos sammanlagt 20 olika cidersorter. För sju sorter från växtförädlingsprogrammet på Long Ashton, England, fastställdes det genetiska ursprunget med hjälp av DNA-analys. Fem av dessa sorter undersöktes också avseende mottaglighet för svampsjukdomen grönmögel.

Läs hela rapporten om Cideräpplen i Sverige.

Författare: Hilde Nybom (SLU), Tim Spoor (SLU samt HAS University of Applied Sciences), Kimmo Rumpunen (SLU), Anders Ekholm (SLU), Jasna Sehic (SLU) och Ibrahim Tahir (SLU).

Fakta:

Projektet har finansierats av Partnerskap Alnarp och Wiklandska stiftelsen. 

Huvudansvariga för detta projekt är Hilde Nybom (växtförädlare vid Institutionen för växtförädling, SLU, professor), Kimmo Rumpunen (verksamhetsledare vid SLU Open Labs Food och forskare vid Institutionen för växtförädling, SLU, Dr) och Ibrahim Tahir (lagringsexpert/forskare vid Institutionen för växtförädling, SLU, Dr) samt Henrik Stridh (VD för Äppelriket Österlen). 

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se