SLU-nyhet

Fred med jorden - Hanna Friberg får stipendium för att bekämpa korkrot

Publicerad: 21 mars 2018

Hanna Friberg får ett stipendium från stiftelsen Fred med jorden. Stipendiet är ett bidrag till ett forskningsprojekt där Hanna undersöker hur korkrotsjuka kan bekämpas med biologiska metoder i tomatodlingar.

Hanna Friberg (Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC och institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi) är en av två stipendiater inriktade på forskning i år.

– Jag har fått finansiering till en fördjupning i  ett av mina forskningsprojekt där jag kommer idendifiera och särskilja de olika arter och typer av svampar som orsakar korkrotsjuka hos tomat. Bidraget är mycket välkommet, säger Hanna Friberg.

Fakta:

Stiftelse Fred med jorden stimulerar och stödjer personer, i första hand kvinnor, som yrkesmässigt driver jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling. Dessutrom stödjer stiftelsen forskning inom området. Fred med jorden har delat ut stipendier sedan 1984. Läs mer om Fred med Jorden här.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se