SLU-nyhet

Partnerskap Alnarp beviljar finansiering av 16 nya projekt

Publicerad: 23 mars 2018

Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 16 nya projekt under 2018. Sammanlagt kommer strax över 2,5 miljoner kronor att fördelas mellan olika projektgrupper, vilka bland annat berör digitalisering av gris- och mjölkproduktion samt verktyg för att optimera skörd av svenska jordgubbar.


Följande projekt har beviljats medel:


Alnarps Grisdag 2018
Sökande: Anne-Charlotte Olsson
Partner: LRF Skåne

Förstudie: Alnarps egendom som testbädd för digitalisering
Sökande: Torsten Hörndahl
Partner: HIR Skåne

Lantbrukets byggnadskonstruktion: Eurokoders inverkan på dimensionering av takbärverk
Sökande: Hussein Agha
Partner: A-betong

Alnarps Mjölkdag 2018
Sökande: Anders Herlin
Partners: Skånemejerier ek för, LRF

Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?
Sökande: Oleksiy Guzhva
Partner: LRF Skåne, SLF

Alnarps Nötköttdag 2018
Sökande: Madeleine Magnusson
Partner: LRF Skåne

Utvinning av livsmedelsproteiner ur outnyttjade gröna blad från jordbruket
Sökande: William Newson
Partners: Gasum AB, Thylabisco AB

Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet
Sökande: Thomas Prade
Partner: Svenska Lantmännen Ek för

Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis - kan biologiska och växtstärkande medel integreras i bekämpningsstrategierna?
Sökande: Erland Liljeroth
Partner: Lyckeby Starch AB

Flower mapping - ett verktyg för att optimera skörd av svenska jordgubbar?
Sökande: Salla Marttila
Partner: HS Skåne

Nya grepp för digitalisering av mjölkproduktionen - för ökad nytta för rådgivning och producenter
Sökande: Anders Herlin
Partner: Skånesemin

Förbättrat föryngringsmaterial för ask (selektion och test av resistens mot askskottsjuka)
Sökande: Michelle Cleary
Partner: Skogforsk

Protein Quality - one part of the phenotyping at genomic selection
Sökande: Eva Johansson
Partners: Lantmännen SW, Seed

Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor, en orienterande studie
Sökande: Sven-Erik Svensson
Partners: The Absolut Company, Nordic Sugar AB

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och markkolsbidrag
Sökande: David Hansson
Partners: HS Skåne Statens, Jordbruksverk

Utvärdering av Partnerskap Alnarp 2018
Sökande: Lisa Germundsson
Partners: SLU Samverkan & Utveckling, SLU Samverkan


Kontaktinformation

Lisa Germundsson 
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761