SLU-nyhet

Puntlands vice hälsominister besökte SLU

Publicerad: 22 mars 2018

H.E. Dr Farah Mohamed, vice hälsominister för Puntland, Somalia gjorde ett kort besök på SLU den 27 februari. Detta var i samband med dialogen med Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om den kommande svenska bilaterala strategin för svenskt stöd till Somalia. Somalierna ser SLU som en viktig potentiell partner för att utveckla den viktiga djurproduktionssektorn i landet.

Läs gärna hela artikeln på engelska här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se